ฉันเป็นครีเอเตอร์ ฉันเป็นแบรนด์
ฉันเป็นครีเอเตอร์ ฉันเป็นแบรนด์

Instagram เสิร์ช, ค้นหาเน็ตไอดอลด้วยตัวกรอง

YouTube TikTok Instagram
ขยายตัว
ผู้ติดตาม
ทั้งหมด
10k-50k
50k-100k
100k-200k
200k-500k
500k-1M
1M+
ขั้นต่ำ- มากสุด
-
ช่วงอินพุตไม่ถูกต้อง
ตั้งค่าใหม่ยืนยัน
จำนวนผู้ชมโดยประมาณ
ทั้งหมด
10k-50k
50k-100k
100k-200k
200k-500k
500k-1M
1M+
ขั้นต่ำ- มากสุด
-
ช่วงอินพุตไม่ถูกต้อง
ตั้งค่าใหม่ยืนยัน
อื่น ๆ
ประเทศ
ภาษา
คะแนน Nox
ทั้งหมด
0-2
2-3
3-4
4-5
ผลการค้นหา517
เรียงตาม
동물자유연대
동물자유연대 💁반려동물복지센터 온 인스타그램 @kawa.on 🙅DM 제보 및 문의는 확인이 어렵습니다 ⠀ 🧡서명,지지,후원 등은 아래 링크를 클릭💙
2.24หมื่น 7 1,422
อัตราหมั้น5.88%
จำนวนผู้ชมโดยประมาณ1.98หมื่น
คะแนน Nox
[일리(1,2)있는 달걀] 일리있는 날의 수수께기, 여기는 어디일까요?🧐
⠀
📙<고기로 태어나서>는 한승태 작가가 산란계 농장에서 직접 일하며 겪은 내용을 담은 에세이입니다.
⠀
전자레인지만한 크기의 케이지에 네 마리의 닭이 함께 들어가있다는 점, 깃털과 피부가 멀쩡하지 않고 서로를 쪼아대는 닭의 상태로 봐서! 여기는 바로 ‘배터리 케이지를 이용한 산란계 농장’임을 알 수 있는데요⛓🐓⛓
⠀
<고기로 태어나서>를 통해 엄청난 스트레스 속에서 살아야 하는 암탉의 환경을 간접적으로나마 느낄 수 있었습니다. 우리의 식탁에 올라오는 달걀. 달걀을 선택해야한다면, 고통의 환경에서 사는 암탉의 3,4번 달걀이 아닌 본성대로 살아가는 건강한 암탉의 1,2번 달걀은 어떨까요?
⠀
여러분의 일리(1,2)있는 선택이 암탉의 삶을 바꿀 수 있다는 사실을 꼭 기억해주세요!🐔✨
⠀
🥚매달 12일, 일리있는 날을 기억하고 달걀에 표기된 1,2번의 숫자를 선택해주세요!
⠀
💁1번부터 4번, 산란계 농장의 차이점이 궁금하다면?
[동물자유연대 홈페이지] - [활동] - [농장동물]
⠀
#한승태 #고기로태어나서 #시대의창 #북스타그램 #배터리케이지 #케이지프리 #일리있는날 #일리있는달걀 #암탉 #산란계 #달걀 #동물자유연대
247
[동물생산판매] 📞동물자유연대에서 신종펫숍 피해 사례를 제보받습니다! ⠀
신종펫숍이란?🤔 동물판매 혹은 위탁(호텔링 등)을 운영하며, 사육포기/구조동물에 대해 보호비를 받는 업체를 말합니다. 대게 파양자와 입양자 모두에게 거액의 금액을 요구하며 광고와 달리 동물에 대한 적절한 보호가 이루어지지 않습니다. 보호동물을 빨리 입양보내야 수익이 나는 구조탓에, 입양심사도 제대로 이루어지지 않습니다🤯
⠀
이에 대한 피해사례는 이미 수년전부터 접수되었습니다. 동물자유연대는 보다 면밀한 사례수집을 위해
아래와 같은 피해를 입으신 분들의 사례를 제보 받습니다! ⠀
✔ 반려동물을 파양했는데 소식을 전혀 알수 없는 등의 문제를 겪으신 분
✔ 동물을 구조해 보호 및 입양을 맡기셨던 분
✔ 유기동물 입양을 했는데 건강문제 등 문제가 있으셨던 분
⠀
공유해 주신 사례는 추후 관련 캠페인 입법활동의 귀중한 자료로 사용될 예정이므로, 적극적인 제보 부탁드립니다! ⠀
사례제보는 인스타 프로필의 링크 및 하이라이트에서 가능합니다.
⠀
#동물생산판매 #신종펫숍 #펫숍 #펫샵 #파양 #구조 #입양 #제보해주세요 #신종펫숍_주의보 #동물자유연대
800
[지원후기] 수원시 영통구 매탄동 폐건물의 비밀

올해 초 동물자유연대로 한통의 전화가 걸려 왔습니다. 
현재 재개발이 확정되어 1, 2년 내 철거가 예정된 매탄 주공5단지 아파트 내 을씨년스러운 폐건물에서 무슨 일이 일어나고 있는 것 같다는 내용이었습니다. 제보자가 보낸 기사에 의하면 해당 건물은 지난 2012년 수원시에서 주최한 "마을 르네상스 사업"으로 만들어진 자연생태학습장이었습니다. 
무너져가는 위험한 자연생태학습장 주변으로 주민들이 버리고 간 음식물 쓰레기와 비닐봉투들이 철망에 끼어 있거나 바닥에 굴러다니고, 옥수수대와 껍질이 잔뜩 쌓여 있었습니다. 더보기>> https://bit.ly/35DYriz

#동물자유연대 #풀토동 #토끼 #소동물 #유기동물 #방치동물 #자연생태학습장 #중성화수술 #사지마세요입양하세요
866
서새봄
서새봄 트위치에서 방송하고 있는 서새봄입니다. ~_~
5.19หมื่น 13 407
อัตราหมั้น5.03%
จำนวนผู้ชมโดยประมาณ1.31หมื่น
คะแนน Nox
1790
2374
2188
동물해방물결 Animal Liberation Wave
동물해방물결 Animal Liberation Wave 🌊느끼는 모두에게 자유를🌊 Freedom to All Sentient Beings
6136 135 551
อัตราหมั้น10.36%
จำนวนผู้ชมโดยประมาณ6136
คะแนน Nox
우유가 왜 여기서 나와?ㅠㅠ (우리가 모르는 성분표시제의 비밀)
532
점점 추워지는 날씨, 새 니트를 장만하려는 분들은 주목!🤔 친구를 태그하여 이 사실을 널리 퍼뜨려주세요! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#울 #양 #염소 #낙타 #알파카 #산양 #wool #cashmere #울 #캐시미어 #탈육식 #비건 #비건이미래다 #vegan #govegan #양모 #동물해방물결 #느끼는모두에게자유를
909
‘돼지 종족 살려달라’면서 삼겹살을 먹으라고요?🐷
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 아프리카돼지열병으로 인해 돼지고기 소비량이 줄자, 한돈협회에서는 ‘한돈 살리기’라는 이름으로 돼지고기 소비를 부추기고 있습니다.😫😱 시장, 도지사, 국회의원까지 동원하여 돼지캐릭터 모자를 뒤집어쓰고 대대적인 소비 진작 행사를 계속해서 열고 있는데요. 이들이 외치는 ‘종족 살려달라’라는 말은 실제 의미와 달리 ‘적극적으로 종족을 죽여달라’라는 뜻으로 사용되고 있습니다.🔪💔 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
돼지를 살리는 방법은 삼겹살을 먹는 것이 아닙니다. 돼지를 살리는 방법은 #탈육식 입니다. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🔗프로필링크에서 #탈육식캠페인 을 살펴보세요!

자세한 기사 내용은 네이버에서 '돼지모자' 쓴 문희상 의장, "종족 살려달라"고 외친 이유는 을 검색하세요.

#동물해방물결 #동물권 #동물해방 #탈육식 #채식 #동물그만먹어요 #채식이미래다 #돼지 #아프리카돼지열병 #한돈 #한돈협회 #삼겹살 #목살 #돼지고기 #2019국회우리한돈사랑캠페인 #이재명 #문희상 #이해찬 #심상정 #실망 #돼지종족살려달라 #돼지그만죽여요
461
애니멀봐✖️동물농장
애니멀봐✖️동물농장 [SBS 동물농장 공식계정] facebook.com/sbstvanimal 🧡지금 뭐해? 애니멀봐↓🧡
1.23แสน 113 1,507
อัตราหมั้น1.02%
จำนวนผู้ชมโดยประมาณ6280
คะแนน Nox
668
668
437
노부기
노부기 ♡트위치tv♡노부기♡ 종합게임스트리머 트위치tv : https://www.twitch.tv/nobugi 메일 : [email protected] (협찬이나 광고는 메일주세요)
3.18หมื่น 45 191
อัตราหมั้น9.5%
จำนวนผู้ชมโดยประมาณ3.18หมื่น
คะแนน Nox
방송끄면 씹찐따의 쌩얼과 데일리룩ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

#셀카 #셀스타그램 #트위치 #트위치스트리머 #팔로우 #selfie #selca #follow #stream #twitch #twitchstreamer
2650
귀에콩나물=인싸
공식입니다
#셀카 #셀스타그램 #트위치 #트위치스트리머 #팔로우 #selfie #selca #follow #stream #twitch #twitchstreamer
2267
본집가기전에 찌근고!

#셀카 #셀스타그램 #트위치 #트위치스트리머 #팔로우 #selfie #selca #follow #stream #twitch #twitchstreamer
2748
진트리버 박칠둥 🐶 동물유튜버 📺
진트리버 박칠둥 🐶 동물유튜버 📺 진트리버 박칠둥 👇 구독하기 😍
3553 7228 100
อัตราหมั้น10.85%
จำนวนผู้ชมโดยประมาณ3553
คะแนน Nox
입양갔다 일주일만에 파양 된 녹두 ㅠㅠ
씻기는 모습이에요. 낑낑 되서 잠을 못자서 도저히 안되겠다며.. 참 속상하죠? 지금은 미국으로 이동 후 입양처 찾을 예정이에요. 
풀 영상은 유튜브 "진트리버 박칠둥"에 있어요.

안녕하세요. 둥이아빠입니다! 
오늘은 점례와 강아지들 소식을 전하고 도움을 구하고자 글을 쓰게 되었습니다. ⠀
⠀
도순이네 5남매 새끼강아지와 점례 입양처를 알아보던 중 
점례, 녹두, 찹쌀이는 미국으로 이동 후 입양처를 구하기로 했습니다. ⠀
미국 LA에 한 가정에서 모두 임시보호 예정이며, 직접 미국 현지에서 가족을 찾을 계획입니다. ⠀
⠀
해외 커뮤니티에 홍보해주시는 구독자 한 분과
봄이, 여름이 미국 입양을 소개해주신 구독자분과 함께 진행 중이며 믿을만한 분들입니다. ⠀
⠀
다만 현재 코로나 여파로 이동봉사 구하는 것이 불가능하여, 
카고(화물비행기)로 이동 예정입니다. ⠀
⠀
현재 예상비용은 240~270만원 정도(450켄넬 1개, 550켄넬 1개)이며, 이 비용을 구독자 한분이 부담해주시기로 하셨습니다.
하지만 이 분 역시 개인이며 큰 비용을 혼자 부담하는 것이 쉽지 않은 상황입니다. ⠀
⠀
그래서 저희 진트리버 박칠둥 채널을 응원해주시는 분들 중 ⠀
⠀
점례, 찹쌀이, 녹두의 이동비용 모금에 작은 금액이라도 동참해주실 분들이 계실 것 같아 
글을 올려봅니다. ⠀
⠀
찹쌀이, 녹두, 그리고 우리 점례가 미국에서 가족을 찾을 수 있도록 도움을 부탁드립니다. ⠀
⠀
* 진트리버 박칠둥 채널 후원하기
- 우리은행 1002-347-631952 박준O
- 페이팔 : jintriever@gmail.com
⠀
⠀
현재 칠둥이네 임시보호 및 입양 상황을 알려드리자면 아래와 같습니다. ⠀
⠀
기철이 -> 입양완료
보리 -> 입양완료
녹두 -> 입양 후 파양, 현재 칠둥이네 임보 중
찹쌀이 -> 칠둥이네 임보 중
콩콩이 -> 공격성이 있어서 서울 가정에 임보 및 행동교정 중 ⠀
⠀
소금이, 설탕이 -> 입양 갔으나 보호자 사정으로 6월까지 칠둥이네 임보 중
점례 -> 미국 아틀란타 입양 예정이었으나 이동편 구하는 것이 어려움. 카고 비용 350만원 이상 소요 되어 쉽지 않은 상황임.  마침 LA 이동 후 입양처 찾는 것이 수월 할 것으로 예상되어 LA 이동 계획 중
⠀
⠀
도순이 -> 심장사상충 3기 치료 중 (현재 치료 약3주차)
흰둥이 -> 봄,여름,가을,겨울이 엄마, 현재 접종 중, 6월 중성화 예정
⠀
⠀
염치없지만 작은 도움이라도 부탁 드립니다.
정말 감사합니다.
⠀
⠀
둥이아빠 올림.

#유기견 #유기견구조 #유기견임시보호 #진돗개 #진도믹스 #새끼강이지 #강아지입양 #사지말고입양하세요 #펫튜버 #진트리버박칠둥 #강아지 #유기견입양
186
방금 바른동물병원(031 762 8875) 유기된 말티즈로 보이는 친구가 구조되었습니다. 
집 나온지 얼마 안되어 보입니다.
광주시청 근처에서 발견되었고 오늘은 병원에 있고 내일 다른곳으로 간다고합니다.

주변 공유 부탁합니다. ㅠㅠ
칩은 없는 것 같고 갈색 목줄도 하고 있어요

남자애입니다. 사람 좋아하네요
연락주세요. 주변애 공유부탁합니다. 
#유기견 #말티즈 #푸들 #말티푸 #경기광주 #경기도광주 #광주시청 #경기도광주시청 #사지말고입양하세요 #유기견구조 #경기광주유기견 #경기도광주유기견
314
강아지 입양하실분?
117
동물권단체 케어
동물권단체 케어 미용봉사신청
2.11หมื่น 6562 1,545
อัตราหมั้น2.2%
จำนวนผู้ชมโดยประมาณ6975
คะแนน Nox
<케어 터줏대감 ‘짱오’를 소개합니다>
⠀
케어에는 대형견들이 많습니다.
⠀
개농장과 개도살장 그리고 수많은 학대현장에서 구조된 동물들이 대부분입니다.
⠀
대형견들은 입양이 쉽지 않습니다. 사람들은 대형견에 관심을 잘 두지 않습니다. 간혹 운이 좋게 입양이 된다 해도 파양 당하기가 쉽습니다.
⠀
짱오는 2012년 한 가구공장에서 구조됐습니다. 좁은 뜬장에 갇혀 방치되고 있던 짱오. 짱오는 몸집이 정말 큽니다. 그런 짱오를 공장 사람들은 아무렇지 않게 뜬장에 처박아두었습니다
⠀
케어는 짱오를 구조했습니다. 입양도 추진했습니다. 그러나 파양당했습니다.
⠀
다시 케어로 돌아온 짱오는 그 이후 계속 케어에 남아있습니다.
⠀
그나마 케어가 아니었으면 세상으로부터 외면당한 채 고통 속에서 삶을 마감했어야 할 아이들이 너무 많습니다. 케어의 소망은 크지 않습니다. 그저 짱오와 같은 아이들이 조금이라도 편안했으면 좋겠습니다.
⠀
케어는 아이들을 지키고 싶습니다. 그러기 위해서는 여러분들의 도움이 필요합니다.
⠀
600마리 동물들의 사료비, 위탁비, 병원비, 보호소운영비를 감당하기 힘든 상황입니다. 케어도 동물들을 지키기 위해 최소인력으로만 단체를 운영하며, 불필요한 지출을 최소화하고 있지만 그마저도 한계에 달했습니다.
⠀
월 2만원 후원회원님이 되어 동물들을 지키는 데 힘을 모아주세요. 단체운영을 위한 최소비용 이외에 모든 비용은 오로지 동물들에게 사용됩니다. 후원회원님이 되어주세요!
⠀
💕케어 정기후원(정회원·천사단-힐링센터·대부대모)
http://bit.ly/30gUPTD
💕 후원문의 ⠀
02-313-8886 내선 2번
care@careanimalrights.org
386
[온라인 캠페인] 죽음의 발현(發現)

비극의 출발점. 탄생과 죽음의 때가 지독하게 늘러붙어있는 그것.

뜬장.

발현(發現) : 속에 숨겨져 있는 것을 밖으로 드러나게 함. 또는 그렇게 드러남.

우리는 사람들의 무관심 안에서 피어나고 스러져간 수많은 영혼을 기억해야만 하고, 처참한 현실을 세상 밖으로 드러내야만 합니다.

지난 18일 안성 개농장 철거 시작과 끝. 봉사자님들은 뜬장 안에 들어가 잠시 추모의 시간을 가졌습니다.

케어는 여러분들께 제안합니다.

오늘 하루, 칼로, 전기로, 몽둥이로, 불로 도살당할 개들의 비명을 기억해주세요.

이 게시글을 공유해주셔도 좋고, 해시태그를 이용해주셔도 좋고, 아니면 각자의 게시글로도 좋습니다.

여기, 그들의 존재를 잊지 않고 있는 사람들이 있음을 그리고 현실을 바꾸기 위해 분투하는 사람들이 있다는 사실을 세상에 알려주세요.

#동물권단체케어 #케어
#죽음의발현 #pray_for_korean_dogs
#개도살을_중단하라 #stop_killing
559
<뜬장 붕괴, 안성 개농장 철거!>
⠀
동물권단체 케어와 봉사자님들 10여 명은 지난 18일, 뜬장 70개가 배치된 개농장을 철거시켰습니다.
⠀
해당 개농장은 개에게 개를 먹인 도살장 바로 앞에 위치한 농장입니다. 케어와 봉사자님들이 처음 이 개농장을 발견했을 때, 농장주는 자신이 키우던 모든 개들을 팔 예정이었습니다. 그러나 케어와 봉사자님들은 농장주의 행위를 막았습니다.
⠀
남은 개들을 시보호소에 이동시키고, 봉사자님들의 도움으로 일부 개들은 구조되는 등 사건을 마무리해야 할 단계였던 지난 2월 6일, 혹시나 하는 마음에 방문했던 개농장에는 또다시 개가 놓여있었습니다.
⠀
케어는 더 이상 철거를 지체해서는 안 되겠다고 판단했습니다. 농장주에게 철거에 협조할 것을 요구했고, 농장주는 수긍했습니다.
⠀
철거 계획을 수립했고, 봉사자님들을 모집했습니다. 살품을 파고드는 싸늘한 바람이 부는 18일 아침, 우리는 개농장 앞에 모였습니다.
⠀
뜬장의 지붕역할을 하던 잔재물을 해체했고, 뜬장을 꺼내어 두 번 다시 쓸 수 없도록 포크레인을 이용해 붕괴시켰습니다. 봉사자님들께서는 배설물과 흙이 뒤섞인 먼지를 온몸으로 맞아가시며 철거에 힘써주셨습니다.
⠀
안성에 거주하시는 개인 활동가님 말씀에 따르면, 안성에만 40개에 달하는 개농장이 있다고 합니다. 그 가운데는 1000마리 규모가 넘는 농장도 있다고 합니다.
⠀
지금 이 순간에도 수많은 개들은 농장에서 음식쓰레기를 욱여넣으며 도살되기만을 기다리거나, 고통에 몸부림치며 죽어가고 있습니다.
⠀
동물단체로서 이런 현실을 어떻게 해야 할까요? 사람들의 인식이 바뀌어야 하니까, 위험을 감당할 수는 없으니까, 단체운영은 안정적으로 지속해야 하니까 외면해야 할까요?
⠀
아닙니다. 미약한 힘일지라도 온 힘을 쏟으며 현실을 드러내고, 부딪치며 대안을 만들어야만 합니다. 적어도 도살당하는 고통에서만큼은 벗어나게 해줘야 합니다. 정부가 외면하니 동물단체가 나서야만 합니다.
⠀
케어가 하겠습니다. 개농장과 개도살장은 버젓이 존재합니다. 이것이 현실이고 사실이며 진실입니다. 외면한다고 해서 달라지는 게 없다면 바꿔야만 합니다. 케어는 앞으로도 우리나라의 민낯을 드러내보일 것입니다.
⠀
부탁드립니다. 케어와 함께 해주십시오. 케어에 힘을 모아주시고, 변화를 만들어나가주십시오.
⠀
💕케어 정기후원(정회원·천사단-힐링센터·대부대모)
http://bit.ly/30gUPTD
💕 후원문의 ⠀
02-313-8886 내선 2번
care@careanimalrights.org
770
동물권혁명연대조직 캣치독팀 본계정 -사무장 종민-
동물권혁명연대조직 캣치독팀 본계정 -사무장 종민- 공식지원계좌: 국민 569801 04 073623 '캣치독팀' PayPal: [email protected] . ANIMAL RIGHTS REVOLUTION . ⬇️통합지원링크⬇️
4504 4 378
อัตราหมั้น12.27%
จำนวนผู้ชมโดยประมาณ4504
คะแนน Nox
🙏
253
"입법청원"
⠀
서명과 공유는 여러분들과 저희가 그토록 원하는
동물학대와 개식용 종식으로 가는 지름길입니다!
⠀
반려인이라면 무조건적인
사인과 공유 부탁드립니다!!
⠀
👉상단 프로필 링크트리 클릭
✔입법청원(Chrome에서 열기)
⠀
#캣치독팀
#개식용종식
#동물학대
#지름길
#반려인
#10만
#30일
#이제는
#서명과
#공유로
#동물권혁명

Petition for legislation of dog meat and dog abuse.
This is the fastest way to get it done! Unfortunately, non-Koreans are not eligible to sign. Please pass along to your Korean friends! Link in profile.
.
.
#bandogmeat #adoptdontshop #legislation #animalabuse #dogsarefamily

犬の虐待および犬肉を全面禁止するには法案制定の要望書を提出するのが最善の方法です。残念ながら今回の嘆願書は韓国籍の方のみに限られています。知人の方でもいらっしゃれば是非共有していただければ幸いです。リンクはプロフィールにて。
.
.
#小さな命を守る会 #いぬすたぐらむ #保護犬 #犬との暮らし

Translation by Grace Song of
Team Catchdog Management.
685
🙏미국 시애틀 이동 봉사자 모집🙏
⠀
🇺🇸미국 시애틀로 출국 예정인 분들께서
이동봉사 지원을 요청드립니다!
⠀
🍀permit 제공✔
🍀해외 이동 봉사자분께서 발생하는 비용은 없습니다✔
🍀출국 40분 전 동행하여 수속 절차 진행해드립니다✔
👉문의 : DM / 메시지 @catchdog_team_
👉E-mail : catchdogteam@naver.com
⠀
캣치독팀에서 구조 후🐶
네발친보호소에서 치료와 준비를 마치고
해외 입양을 기다리고 있습니다🤗
⠀
🌈달래(MANGO) 5개월 양주 야산에 구조
🌈냉이(LATTE) 5개월 양주 야산에 구조
⠀
여행자, 시민권자, 영주권자 모두 가능합니다🙏
많은 지원 부탁드립니다!
⠀
#미국
#시애틀
#이동봉사
#도와주세요
#공유
#입양
#캣치독팀
#네발친보호소
⠀
We are looking for flight volunteers traveling to Seattle.
⠀
We will provide/cover:
🍀A travel permit✔
🍀All travel expenses (i.e. flight ticket)✔
⠀
All you need to do is arrive 40 minutes before departure and we will process the paperwork with you.
⠀
Questions?
👉DM: @catchdog_team_
👉E-mail : catchdogteam@naver.com
⠀
Latte and Mango, two dogs rescued in Yangju, are waiting to meet their forever families in Seattle! Please help us save more lives by freeing up much needed space in our shelter.
⠀
#seattle #travel #flightvolunteer #adoptdontshop #koreandogs #dogsinkorea #shelterdog
⠀
Translation by Grace Song of
Team Catchdog Management.
290
최텐도
최텐도 최텐도의 게임채널. 생방은 트위치에서만 합니다. 유튜브는 아래 링크!
615 485 160
อัตราหมั้น15.04%
จำนวนผู้ชมโดยประมาณ615
คะแนน Nox
컨셉섬 자랑대회를 개최합니다!! 궁금하신건 댓글 부탁드려요! #닌텐도스위치 #동물의숲 #사채의숲 #모동숲 #동숲
65
돌아가신 어머니로부터 편지를 받은거 같아 방송중에 눈물이 터졌습니다. 소중한 사람들에게 안부전화라도 한통하시는 하루 되시길 
#닌텐도스위치 #모동숲 #동숲 #동물의숲 #모야봐요동물의숲
154
배처럼 보이는 과일의 놀라운정체!!
#닌텐도스위치 #동숲 #모동숲 #모여봐요동물의숲 #동물의숲
107
王直왕직
王直왕직 ᴍᴀᴅᴇ ɪɴ ᴛᴀɪᴡᴀɴ 🇹🇼 ᴊᴇᴊᴜ🔁sᴇᴏᴜʟ🔁ᴛᴀɪᴡᴀɴ 韓國代購- @korea.you_ 📽ɴᴇᴡ ᴠɪᴅᴇᴏ -
1.4หมื่น 818 368
อัตราหมั้น9.34%
จำนวนผู้ชมโดยประมาณ1.4หมื่น
คะแนน Nox
앞치마 아니라구 (,,Ծ‸Ծ,, )
濟州的最後一個穿搭🗿🏝
老闆一直說這裙子是圍裙
一直問我為什麼下班還不把圍裙脫掉🤪
1467
햇빛때문에 눈 안 떠진다구,!,!!!
太陽太大眼睛睜不開啦齁,.!!
1792
ᴋᴀᴡᴀɪɪ 🍮
864
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ทีมงาน NoxInfluencer

ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด

ตั้งคำถามผ่าน facebook
(แนะนำ)