កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកង្កែប ព្រំ សារ៉ាន់ YouTube Channel Analytics and Report

កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកង្កែប ព្រំ សារ៉ាន់สถิติและแดชบอร์ดของ YouTube เอ็กพอร์ต

อัพเดทข้อมลเมื่อ 2021-11-27 20:49:09การคำนวณข้อมูล
 • สมาชิก

  --
 • จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด

  1.37ล้าน 0.08%
 • จำนวนการดูวิดีโอโดยเฉลี่ย

  551 3.18%
 • วิดีโอทั้งหมด

  692
 • รายได้จาก LIVE สด

  -
อันดับสมาชิก
1,487,952nd ( Top 10.4% )
3,553rd ( Top 20.8% )
ระดับในNox
รายได้โดยประมาณ
฿ 347.32 ( แต่ละวิดีโอ )
รายได้พันธมิตรโดยประมาณ(รายเดือน)
฿ 2164 - ฿ 5441
แผ่นข้อมูลช่อง YouTube
7 วัน 14 วัน 30 วัน
ดูข้อมูลย้อนหลัง  (ปีที่แล้ว)
ข้อมูลรายวันข้อมูลสะสม
อายุและเพศของผู้ชมเป็นข้อมูลคาดประมาณ
กำลังได้รับข้อมูลทันที
โปรดตรวจสอบ 3 นาทีหลังจากนั้น
การวิเคราะห์เสร็จสมบูรณ์การขาดข้อมูล
การกระจายผู้ชม
กำลังได้รับข้อมูลทันที
โปรดตรวจสอบ 3 นาทีหลังจากนั้น
การวิเคราะห์เสร็จสมบูรณ์การขาดข้อมูล
การกระจายผู้ชมที่ใช้งานอยู่ของเวลา
กำลังได้รับข้อมูลทันที
โปรดตรวจสอบ 3 นาทีหลังจากนั้น
การวิเคราะห์เสร็จสมบูรณ์การขาดข้อมูล
ผู้ชมที่ใช้งานอยู่
กำลังได้รับข้อมูลทันที
โปรดตรวจสอบ 3 นาทีหลังจากนั้น
การวิเคราะห์เสร็จสมบูรณ์การขาดข้อมูล
ช่องผู้ชมซ้อนกัน 5 อันดับแรก
กำลังได้รับข้อมูลทันที
โปรดตรวจสอบ 3 นาทีหลังจากนั้น
การวิเคราะห์เสร็จสมบูรณ์การขาดข้อมูล
ความคิดเห็นที่มีความถี่สูง
วิดีโอ:
กำลังได้รับข้อมูลทันที
โปรดตรวจสอบ 3 นาทีหลังจากนั้น
บวก
กำลังได้รับข้อมูลทันที
โปรดตรวจสอบ 3 นาทีหลังจากนั้น
ลบ
กำลังได้รับข้อมูลทันที
โปรดตรวจสอบ 3 นาทีหลังจากนั้น
สติกเกอร์ที่มีความถี่สูง
ปฏิสัมพันธ์โดยเฉลี่ย
วิดีโอล่าสุด 30 รายการวิดีโอในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
  ปริมาณการดูเฉลี่ย 0
คลิปปกติ
คลิป LIVE สด
วิดีโอที่ได้รับชมมากที่สุด កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកង្កែប ព្រំ សារ៉ាន់ ช่อง YouTube
วิดีโอล่าสุดจาก កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកង្កែប ព្រំ សារ៉ាន់  ช่อง YouTube
คลิป LIVE สด
วิดีโอโปรโมทของแบรนด์
ภายใน 30 วันภายใน 90 วัน
กำลังได้รับข้อมูลทันที
โปรดตรวจสอบ 3 นาทีหลังจากนั้น
วิดีโอโปรโมทของแบรนด์และที่เกี่ยวข้อง
កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកង្កែប ព្រំ សារ៉ាន់ วิดีโอโปรโมทของ
วิดีโอโปรโมทของผู้มีอิทธิพลอื่น ๆ
ช่องที่ไม่ได้รับการยืนยัน หลังได้รับการยืนยัน คุณจะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้1. หลังจากการยืนยัน ข้อมูลของช่องคุณจะถูกอัพเดททุกวัน.2. เราจะแนะนำงานที่มีคุณภาพสูงให้กับคุณ ยืนยันช่องของฉัน
កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកង្កែប ព្រំ សារ៉ាន់

เวลาสร้างช่อง YouTube

2014-08-21

ประเทศ

สิงคโปร์ 

ภาษา

เขมร 

สมัครสมาชิก
แฮชแท็กของช่อง
แนะนำ
សូមស្វាគមន៍មកកាន់Channal កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកង្កែបព្រំ សារ៉ាន់ លោកអ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹងផ្នែកកសិកម្ម (ការចិញ្ជឹមកង្កែប) ដែលមានបង្ហាញពីរបៀបនៃការចិញ្ចឹម និងការថែរក្សា និងការបង្កាត់ពូជ ជាដើម ។ លោកអ្នកអាចសាកសួរព័ត៍មានគ្រប់យ៉ាងទាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹមផ្សេងៗ ហើយលោកអ្នកទទួលបានបទពិសោធន៍ ខ្លះពីការចិញ្ចឹមតាមរយៈការទស្សនាវីឌីអូរបស់ខ្ញុំបាទ ។
លោកអ្នកអាចទាក់ទងខ្ញុំបានគ្រប់ពេលវេលា តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 012269484/ 016269484 ។
សូមមេត្ដាជួយ SUBSCRIBE ខ្ញុំមួយផង ។ សូមអរគុណ !
...............................................................................................................................
ប្រសិនបើបងប្អូនមានបំណងចង់ចូលចូលរួមឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្ដដល់រូបខ្ញុំបាទដើម្បីជាកម្លាំងចិត្ដដល់ខ្ញុំបាទ អាចចូលរួមបានតាមរយៈ
If you are desperate to contribute to sponsors, encourage me to be energized, I can attend via

ABA=000308869- RAN SAROUN
ACLEDA=03000395028229-Ran Saroun អាខោនខ្មែរ
ACLEDA=03000395028218-Ran Saroun អាខោនដុល្លារ

សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមឧបត្ថម្ភរូបខ្ញុំបាទ
Thank you for contributing to my sponsors