ไลฟ์สดระหว่าง PewDiePie vs T-Series ใครจะมีผู้ติดตามมากที่สุด

PewDiePie
0
จำนวนผู้ติดตาม
T-Series
0
จำนวนผู้ติดตาม
50%
ยอดเรตติ้ง
50%
ยอดเรตติ้ง
 
PewDiePie จำนวนผู้ติดตามประจำวัน
 
ยอดผู้ติดตามแบบเรียลไทม์
 
T-Series จำนวนผู้ติดตามประจำวัน