รายงานผลการวิเคราะห์วิดีโอ YOUTUBE

ลิงก์ YouTube ไม่ถูกต้อง
ไม่พบวิดีโอ
췌장을 망가뜨리는 5가지 식품!!! 이런걸 조심하셔야 합니다. (췌장염, 췌장암의 위험신호 증상, 췌장염에 좋은 영양제는??)
약사가 들려주는 약 이야기
약사가 들려주는 약 이야기 1.35ล้าน ผู้ติดตาม 501 จำนวนรวมของวิดีโอ 182.18ล้าน ยอดวิวรวม 2021-09-10 เผยแพร่แล้วอัพเดทข้อมลเมื่อ 2022-01-29
ยอดวิว1.6ล้าน
อัตราการกดไลค์ 2.7%
จำนวนความคิดเห็น1999
อัตราการดู 100%
ประสิทธิภาพดีมาก
มูลค่าวิดีโอโดยประมาณ ฿ 1.02ล้าน - ฿ 1.84ล้าน
อัตราการมีส่วนร่วมของผู้ติดตาม 3.94%
แฮชแท็กวิดีโอ
췌장염 췌장암 췌장 영양제 효소 음식 식품 소화효소
คำแนะนำ
안녕하세요

약들약의 고약사 입니다

오늘 영상은

췌장 건강을 해칠수 있는 식품들에 대해서

알아보려고 합니다 ^^

5가지이고요

레퍼런스, 근거를 바탕으로 찾아본

내용이랍니다.

그리고

췌장염이 무엇인지에 대해서

구체적으로 알아보고

췌장 건강에 좋은 영양제도 알아보았답니다 ^^


건강하시길 기원합니다

감사합니다.


인스타그램: http://www.instagram.com/yakstory119

밴드 : http://band.us/@yakstory119

카페 : http://cafe.naver.com/yakstory119상담 메일 : [email protected]

비지니스 메일 : [email protected]

** 본영상은 의학적인 내용을 다룰 수 있지만 꼭 주치의와 상의를 하시고
판단하세요! **

** 본 영상은 어떠한 광고나 대가성 정보가 포함되어 있지 않습니다 **


#췌장염, #췌장암, #식품, #영양제
เปิด