รายงานผลการวิเคราะห์วิดีโอ YOUTUBE

ลิงก์ YouTube ไม่ถูกต้อง
ไม่พบวิดีโอ
초보영어단어 로 만드는 영어회화 인생 문장 240개 자면서 연속듣기 (기초영어회화,영어듣기)
무의식 암기 .영어단어,중국어.일본어.한자
무의식 암기 .영어단어,중국어.일본어.한자 2.76แสน ผู้ติดตาม 332 จำนวนรวมของวิดีโอ 18.89ล้าน ยอดวิวรวม 2021-09-22 เผยแพร่แล้วอัพเดทข้อมลเมื่อ 2021-11-27
ยอดวิว9.79หมื่น
อัตราการกดไลค์ 98.4%
จำนวนความคิดเห็น14
อัตราการดู 35.5%
ประสิทธิภาพที่ดี
มูลค่าวิดีโอโดยประมาณ ฿ 6.23หมื่น - ฿ 1.12แสน
อัตราการมีส่วนร่วมของผู้ติดตาม 1.48%
แฮชแท็กวิดีโอ
40대 영어 50대 영어 영어 회화 영어 단어 영어 초보 회화 왕초보 영어 회화 영어 회화 초급 영어 문법 초급 실버 영어 기초 영어 왕초보 영어 영어 문법 초보 영어 회화 초보 영어 문법 무의식암기영어
คำแนะนำ
👍탁상 영어책, 스마트Mp3 안내 http://bit.ly/3sbdjjp

👍 탁상영어회화 전과정 모음
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGm-V894rgjstvUZL_5GkmtvwcYhFtjA5

👍전과목 보기 https://bit.ly/36RpSpm
👍스마트 mp3 란? https://youtu.be/5d2mHlv0N4g
🎁 무의식 암기 스토어 https://bit.ly/2VWnsTB

👍 무의식 암기 후원 가입하기
https://www.youtube.com/channel/UCUGmIMTBM8atgOuhGT5L9wQ/join

🚩 K대표의 1:1 유튜브 컨설팅 https://bit.ly/2YePgn3

00:00:00 과목소개

00:00:41 (1일차) 공부
00:03:47 (2일차) 공부
00:07:41 (3일차) 공부
00:11:28 (4일차) 공부
00:14:50 (5일차) 공부
00:17:57 (6일차) 공부
00:21:51 (7일차) 공부
00:25:30 (8일차) 공부
00:29:23 (9일차) 공부
00:32:38 (10일차) 공부
00:36:52 (11일차) 공부
00:40:44 (12일차) 공부
00:44:49 (13일차) 공부
00:47:52 (14일차) 공부
00:51:51 (15일차) 공부
00:55:33 (16일차) 공부
00:59:39 (17일차) 공부
01:03:26 (18일차) 공부
01:06:48 (19일차) 공부
01:11:12 (20일차) 공부
01:14:24 (21일차) 공부
01:18:25 (22일차) 공부
01:21:47 (23일차) 공부
01:25:34 (24일차) 공부
01:29:30 (25일차) 공부
01:32:44 (26일차) 공부
01:36:37 (27일차) 공부
01:40:37 (28일차) 공부
01:44:25 (29일차) 공부
01:48:16 (30일차) 공부
01:51:29 (31일차) 공부
01:55:20 (32일차) 공부
01:59:12 (33일차) 공부
02:03:16 (34일차) 공부
02:07:24 (35일차) 공부
02:11:28 (36일차) 공부
02:14:47 (37일차) 공부
02:18:06 (38일차) 공부
02:21:27 (39일차) 공부
02:24:42 (40일차) 공부
02:28:02 (41일차) 공부
02:32:01 (42일차) 공부
02:36:15 (43일차) 공부


이 동영상은?

반석 출판사의 1일 5분 탁상용 영어 완전정복 책의 내용입니다

매일 5문장 42일동안 240문장을 암기 할 수 있도록 구성하였습니다.

기초 영어단어의 활용 회화 문장으로 구성이 되어 있습니다.

우선, 영어단어를 2번 반복후 영어단어를 이용한 회화 문장을 만들어서 공부 하게 하였습니다.

1.문장은 공부하게 편한 영어회화 문장으로 구성되어 있습니다.

2. 공부 대상

영어회화를 통으로 지속적으로 듣고 싶으신분

3. 동영상 암기 이론

반복적으로 발음을 통해 영어뿐만 아니라 수면에도 도움이 될수 있도록 만들었습니다

4. 효과적인 암기 방법

일할때, 잠잘때, 다른일 할때 편하게 틀어놓으세요

6. 이 동영상의 제작은?

무의식 암기 채널은 "The Day net" 의 유튜브 브랜드 입니다
모든 동영상은 The Day net 에서 직접 제작합니다
또한, 음성, TEXT 는 어학전문 출판사 반석 출판사와 제휴로 만들어졌습니다.

★멤버쉽에 가입하여 혜택을 누려보세요.
https://www.youtube.com/channel/UCUGmIMTBM8atgOuhGT5L9wQ/join
เปิด