«Фатиха» сүрөсү | сура «Аль-Фатиха» | Surah «Al-Fatiha»
КУРАН УГУП, ЫЙМАНЫҢДЫ КУБАТТА
1.01หมื่น ผู้ติดตาม 3 จำนวนรวมของวิดีโอ241 ยอดวิวรวม· 2020-01-20