รายงานผลการวิเคราะห์วิดีโอ YOUTUBE

ลิงก์ YouTube ไม่ถูกต้อง
ไม่พบวิดีโอ
SAMURAI Showdown – Photoshop + Blender Tutorial
Photo Manipulation
Photo Manipulation 4.41หมื่น ผู้ติดตาม 201 จำนวนรวมของวิดีโอ 1.41ล้าน ยอดวิวรวม 2021-10-21 เผยแพร่แล้วอัพเดทข้อมลเมื่อ 2021-11-30
ยอดวิว1.18หมื่น
อัตราการกดไลค์ 99%
จำนวนความคิดเห็น74
อัตราการดู 26.9%
ประสิทธิภาพทั่วไป
มูลค่าวิดีโอโดยประมาณ ฿ 6332 - ฿ 8751
อัตราการมีส่วนร่วมของผู้ติดตาม 11.21%
แฮชแท็กวิดีโอ
photoshop tutorial photoshop walkthrough photomanipulation in photoshop cc photo manipulation tutorial photo manipulation tips photoshop manipulation Adobe Photoshop CC adobe photoshop tutorial photoshop tutorials concept art photo bashing matte painting photo manipulation photoshop tutorial 2021 photoshop tutorial effects photoshop full tutorial photoshop manipulation tutorials japan samurai blender blender tutorial how to use blender
คำแนะนำ
In this video Red demonstrates matte painting / concept art / photo manipulation techniques, constructing an amazing japanese samurai concept art scene using Photoshop and Blender.

► Get the Digital Landscapes RELOADED – Photoshop Training Bundle: https://www.neo-stock.com/digital-landscapes-photoshop-video-training

► EPIC Overlays Bundle (Fog + Haze FX) – https://bit.ly/3wMCMAZ
_______________________________________________________________________________

WHAT YOU WILL LEARN

► How to create an epic samurai scene in Photoshop and Blender, using Matte Painting / Photshop Manipulation techniques.
► Skills Covered: The full gamut of the Photoshop workflow, including Brush control, Layer control, Adjustment Layers, Select & Mask, Digital Painting, and MUCH MUCH more...

_______________________________________________________________________________

LEARN HOW TO EARN FROM YOUR DIGITAL ART

► Earn With Your Art by Dean Samed (Kindle / Paperback) – https://amzn.to/3nfdPJS
_______________________________________________________________________________

VIDEO STOCK RESOURCES

► EPIC Overlays Bundle (Fog + Haze FX) – https://bit.ly/3wMCMAZ

► Adobe Stock – Samurai (File 251429450), Samurai 1 (File 249534691), Samurai 2 (File 203808540), Samurai 3 (File 203808581), Samurai (4 File 203808626), Rocks (File 130690456) – https://bit.ly/2Ij07GO

► Music by Artlist – (Get 2 months FREE with this invite) – https://bit.ly/3kxvFct

_______________________________________________________________________________

TOOLS WE USE

► NeoStock Photography Bundles – https://bit.ly/31uhafX
► Adobe Stock (Get 10 FREE Images) – https://bit.ly/2Ij07GO
► Adobe Creative Cloud (Freelancers) – https://bit.ly/3lpoq4v
► Adobe Creative Cloud (Students) – https://bit.ly/3klRWqH
► Redouane’s Tablet: Wacom Intous Pro (Medium) – https://amzn.to/3sMVabm
► Become a 3D Artist for FREE! – https://bit.ly/2XeRrcq
► Envato Elements: https://bit.ly/2Z9dXUP
_______________________________________________________________________________

LEARN EVEN MORE!!

► Photo Manipulation dot com (COMING SOON)
_______________________________________________________________________________

FOLLOW PHOTOMANIPULATION.COM

► Instagram: https://www.instagram.com/photomanipulation.official/
► Facebook: https://www.facebook.com/photomanipulation.official/
► Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/photomanipulation.official/
► TikTok: https://www.tiktok.com/@photo.manipulation
► Pinterest: https://www.pinterest.co.uk/photomanipulationofficial
_______________________________________________________________________________

FOLLOW REDOUANE NAOURI:

► Instagram: https://www.instagram.com/naouriredouane
►Artstation: https://www.artstation.com/naouriredouane

#photoshop #rsamurai #conceptart
เปิด