รายงานผลการวิเคราะห์วิดีโอ YOUTUBE

ลิงก์ YouTube ไม่ถูกต้อง
ไม่พบวิดีโอ
КТО ТАКИЕ АЛАНЫ? ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ АЛАНОВ И ИХ ПОТОМКИ!
Важнейшие исторические события
Важнейшие исторические события 1.66แสน ผู้ติดตาม 155 จำนวนรวมของวิดีโอ 27.48ล้าน ยอดวิวรวม 2021-06-13 เผยแพร่แล้วอัพเดทข้อมลเมื่อ 2021-10-23
ยอดวิว6.13หมื่น
อัตราการกดไลค์ 81.3%
จำนวนความคิดเห็น2941
อัตราการดู 36.9%
ประสิทธิภาพที่ดี
มูลค่าวิดีโอโดยประมาณ ฿ 4678 - ฿ 1.55หมื่น
อัตราการมีส่วนร่วมของผู้ติดตาม 50.27%
แฮชแท็กวิดีโอ
Аланы Алания Кто такие аланы История Алан Народ аланы Потомки аланов Аланы сегодня Происхождение аланов История Осетины Карачаевцы Ингуши Балкарцы Осетины это аланы Ингуши это аланы Карачаевцы это аланы История Ингушей История осетин Асы История балкарцев История карачаевцев Скифы Сарматы ираноязычные Тюркоязычные Кавказ История Кавказа Народы Кавказа Римляне Христианство Кочевники Древние народы Древние воины Предкавказье Армяне Византийцы Арабы Гунны Магас
คำแนะนำ
Аланы — ираноязычные кочевые племена скифо-сарматского происхождения, в письменных источниках упоминаются с I века н. э. — времени их появления в Приазовье и Предкавказье.

Внимание! На 13:00 допущена неточность. Карачаево-балкары, а не кабардино-балкарцы!

Часть аланов с конца IV века приняла участие в Великом переселении народов, в то время как другие осели на территориях, прилегающих к предгорьям Кавказа. Племенной союз аланов стал основой Алании, раннефеодального государства в центральном Предкавказье, просуществовавшего до похода монголов.

Монголы, разгромившие Аланию и захватившие к концу 1230-х годов плодородные равнинные районы Предкавказья, вынудили уцелевших аланов укрыться в горах Центрального Кавказа и в Закавказье. Там одна из групп аланов, при участии местных племён, дала начало современным осетинам. Определённую роль аланы сыграли в этногенезе и складывании культуры и других народов Северного Кавказа.

#аланы#осетины#карачаевцы
เปิด
ทีมงาน NoxInfluencer

ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด

ตั้งคำถามผ่าน facebook (แนะนำ)