รายงานผลการวิเคราะห์วิดีโอ YOUTUBE

ลิงก์ YouTube ไม่ถูกต้อง
ไม่พบวิดีโอ
||ПРОХОЖУ С SHIFT LOK||Tower of Hell||
•Mar_Masha•
•Mar_Masha• 180 ผู้ติดตาม 0 จำนวนรวมของวิดีโอ 0 ยอดวิวรวม 2021-08-29 เผยแพร่แล้วอัพเดทข้อมลเมื่อ 2021-10-16
ยอดวิว36
อัตราการกดไลค์ 50%
จำนวนความคิดเห็น27
อัตราการดู 20%
ประสิทธิภาพทั่วไป
มูลค่าวิดีโอโดยประมาณ ฿ 0 - ฿ 0
อัตราการมีส่วนร่วมของผู้ติดตาม 800%
แฮชแท็กวิดีโอ
คำแนะนำ
Я так монтирую, что аж до 4 минуты, а было больше 20 минут. У меня всегда так получается, когда я монтирую, но я всегда добавляю смешные моменты, чтобы скучно не было. Можете включить субтитры, если какие-то слова не понятны. Мне нечего писать переходите в инстаграм там все новости
Игра:https://web.roblox.com/games/19620868...
Инста:https://www.instagram.com/nyash_mar/
Твитт:https://twitter.com/8cuiocxYMHpYauG
ВК:https://vk.com/id632401255
Канал лп:https://www.youtube.com/channel/UCvPt...
2-ой канал лп:https://www.youtube.com/channel/UCEKU...
3-ий канал лп:https://www.youtube.com/channel/UC00h...
2-ой канал:https://www.youtube.com/channel/UCzVE...
3-ий канал:https://www.youtube.com/channel/UCo_X...

I mount it so that it takes up to 4 minutes, but it was more than 20 minutes. I always do this when I'm editing, but I always add funny moments so that it won't be boring. You can turn on subtitles if some words are not clear. I have nothing to write go to instagram there is all the news
Game:https://web.roblox.com/games/19620868 ... Insta
:https://www.instagram.com/nyash_mar/
Tweet:https://twitter.com/8cuiocxYMHpYauG VK
:https://vk.com/id632401255
LP channel:https: / / www. youtube. com/channel/UCvPt...
2nd lp channel:https://www.youtube.com / channel / UCEKU...
3rd lp channel:https: / / www. youtube. com/channel/UC00h...
2nd channel:https://www.youtube.com/channel/UCzVE... channel
3:https://www.youtube.com/channel/UCo_X...

Я так монтую, що аж до 4 хвилини, а було більше 20 хвилин. У мене завжди так виходить, коли я монтую, але я завжди додаю смішні моменти, щоб нудно не було. Можете включити субтитри, якщо якісь слова не зрозумілі. Мені нічого писати переходьте в Instagram там всі новини
Гра:https://web.roblox.com/games/19620868...
Інста:https://www.instagram.com/nyash_mar/
Твіт:https://twitter.com/8cuiocxYMHpYauG
ВК:https://vk.com/id632401255
Канал лп:https://www.youtube.com/channel/UCvPt...
2-ий канал лп:https://www.youtube.com/channel/UCEKU...
3-ій канал лп:https://www.youtube.com/channel/UC00h...
2-ий канал:https://www.youtube.com/channel/UCzVE...
3-ій канал:https://www.youtube.com/channel/UCo_X...
เปิด