รายงานผลการวิเคราะห์วิดีโอ YOUTUBE

ลิงก์ YouTube ไม่ถูกต้อง
ไม่พบวิดีโอ
How to Survive a Flea Infestation
How to Survive
How to Survive 1.3ล้าน ผู้ติดตาม 395 จำนวนรวมของวิดีโอ 255.08ล้าน ยอดวิวรวม 2021-10-21 เผยแพร่แล้วอัพเดทข้อมลเมื่อ 2021-12-04
ยอดวิว5.97หมื่น
อัตราการกดไลค์ 2.51%
จำนวนความคิดเห็น75
อัตราการดู 4.6%
ประสิทธิภาพไม่ค่อยดี
มูลค่าวิดีโอโดยประมาณ ฿ 3.79หมื่น - ฿ 4.4หมื่น
อัตราการมีส่วนร่วมของผู้ติดตาม 3.77%
แฮชแท็กวิดีโอ
survive how to survive survival what if science can you survive could you survive Top 10 survival survival guide survival tips survival documentary flea flea infestation fleas flea jump flea eggs flea dirt flea bite cat flea cat fleas flea treatment how to get rid of fleas cat infestation flea collar flea control how to kill fleas get rid of fleas flea removal flea prevention safe pest control survival skills survival tactics survival kit
คำแนะนำ
It started with your dog scratching, but now they’re everywhere. In the carpet, in your clothes, and you have dozens of tiny bites all over your body. You even see a few crawling across your couch. And for every six fleas you see, there are 300 others hidden all over your house. Why won't insecticides kill them? Where are their favorite hiding spots? And how could cedar chips help you get rid of fleas?

00:00 Intro
01:27 Step 1: Use heat
02:13 Step 2: Vacuum
02:43 Step 3: Don't go on vacation
03:19 Step 4: Comb your pet
03:50 Step 5: Spread cedar chips

Transcript and sources: https://whatifshow.com/how-to-survive-a-flea-infestation/

Questions or concerns? Contact us at https://underknown.com/contact/

Produced by the makers of What If. Check out our other channels:
What If - https://bit.ly/youtube-What-If
Your Body on: https://bit.ly/your-body-on-show
Crazy Creatures: https://bit.ly/crazy-creatures-show

Whether it’s an earthquake, mudslide or shark attack, survive whatever awaits you. How To Survive shows how to endure life-threatening moments with science and survivor stories.

Note: This video is not intended to be a substitute for professional advice, diagnosis, or treatment. Always seek the advice of your physician or another qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have seen on this channel. If you think you may have an emergency, call your doctor, the ambulance or the police immediately. Underknown does not recommend or endorse any specific tests, physicians, products, procedures, opinions, or other information that may be mentioned in this video. Reliance on any information provided by Underknown is solely at your own risk.

An Underknown show: https://underknown.com
Contact us at https://underknown.com/contact/

#howtosurvive #flea #fleainfestation
เปิด