อยากให้ฟังพุทธวจน แค่คุมลิ้น ละสังโยชน์ ๕ เป็นได้ถึงอนาคามีอย่างไร ?
ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
1.5แสน ผู้ติดตาม 2711 จำนวนรวมของวิดีโอ58.66ล้าน ยอดวิวรวม· 2020-06-25