รายงานผลการวิเคราะห์วิดีโอ YOUTUBE

ลิงก์ YouTube ไม่ถูกต้อง
ไม่พบวิดีโอ
[타로] 11월 솔로 연애운
타로묘묘
타로묘묘 1.81แสน ผู้ติดตาม 225 จำนวนรวมของวิดีโอ 36.95ล้าน ยอดวิวรวม 2021-10-20 เผยแพร่แล้วอัพเดทข้อมลเมื่อ 2021-11-26
ยอดวิว1.71แสน
อัตราการกดไลค์ 99.2%
จำนวนความคิดเห็น940
อัตราการดู 94.7%
ประสิทธิภาพที่ดี
มูลค่าวิดีโอโดยประมาณ ฿ 1.09แสน - ฿ 1.96แสน
อัตราการมีส่วนร่วมของผู้ติดตาม 8.71%
แฮชแท็กวิดีโอ
타로 운세 타로카드 연애운 솔로 솔로타로 재회 재회운 재회타로 연애조언 조언 속마음타로 고민 연애 타로. 타로 연애 짝사랑 타로 운세 타로 타로 운세 타로 매력 이별 타로 타로 솔로 썸 타로 타로 썸
คำแนะนำ
이 영상이 여러분에게 운명처럼 다가가길 바라신다면
구독과 좋아요💕🙏

🌸 인연을 만난다는 것은 쉬운 일이 아니겠지요.
또, 그저 커플이 된다는 것이 중요한 것이 아니라,
정말 나와 영혼이 맞는 사람과 인연을 맺는 것이 중요할텐데요.

스치는 인연 중에 나에게 잘 맞는, 좋은 인연이 분명히 있었을 것이라고 생각합니다.
그것을 현재의 기준보다 시야를 넓혀서 다가올 인연의 끈을 잡는 것이 중요하겠지요.
올해 여러분이 이제까지 인연을 만나지 못하였더라도 실망하지 마셨으면 좋겠고요.
이 시간들이 더욱 여러분을 더 단단하게 만들고, 더 좋은 인연을 위한 준비 과정이었을 것이라고 생각합니다.

🌻 레슨 문의 주시는 분들 많아서 안내 드립니다!
현재 강의 제작 중이며 내년 시작될 즈음 오픈될 예정이에요
제 모든 노하우를 아낌없이 담도록 하겠습니다 :)

🌻 어플리케이션 "포스텔러" 에서도 묘묘타로를 만나보실 수 있습니다🙇‍♀️
https://forceteller.app.link/UsRAm21qbjb

🌻 인스타그램 tarot_myomyo
비즈니스 문의 [email protected]
(개인상담은 하고 있지 않습니다)

* 카드섞기 건너뛰고 싶은 분들은 댓글의 카드 선택 부분을 눌러주세요
카드 뽑는 장면 / 쌓여있는 카드 / 스톤 중에서 원하시는 방법으로 선택하시면 됩니다

* 2개 번호가 모두 마음에 들어오신다면 둘 다 참고하세요! 2개가 마음에 걸리는 이유가 있을거에요. 개인타로가 아니라 제너럴 리딩이다 보니 가능합니다

*스포 방지를 위해 내용 요약은 보이지 않게 엔터키를 많이 눌러서 써주세요

🔮카드번호 랜덤입니다🔮
00:00​​ 소개
03:41 카드선택
04:15​​​ 번호 공개

04:29 1번

16:37 2번

30:15​​​​ 3번

41:58 4번

52:55 5번

여러분의 이야기는 제 리딩에 많은 영감을 줍니다. 여러분의 이야기를 댓글에 남겨주세요
어느 번호가 가장 많은지 번호만 남겨주셔도 좋아요😀
เปิด