รายงานผลการวิเคราะห์วิดีโอ YOUTUBE

ลิงก์ YouTube ไม่ถูกต้อง
ไม่พบวิดีโอ
솔직하게 말씀드립니다, 기존에 가입한 보험 해지하시면 안 됩니다.
유황준
유황준 7.35หมื่น ผู้ติดตาม 162 จำนวนรวมของวิดีโอ 6.91ล้าน ยอดวิวรวม 2021-06-06 เผยแพร่แล้วอัพเดทข้อมลเมื่อ 2022-01-06
ยอดวิว1.17หมื่น
อัตราการกดไลค์ 100%
จำนวนความคิดเห็น27
อัตราการดู 15.9%
ประสิทธิภาพทั่วไป
มูลค่าวิดีโอโดยประมาณ ฿ 7446 - ฿ 1.33หมื่น
อัตราการมีส่วนร่วมของผู้ติดตาม 5.31%
แฮชแท็กวิดีโอ
보험리모델링 보험해지 보험정리 보험가입 꿀팁 보험가입 비갱신형 갱신형 암보험가입 실비개정 실비보험 실손보험 보험가입 주의사항
คำแนะนำ
근래 다양한 보험상품이 출시되면서
기존 보험을 정리하시는 분들이 아주 많습니다.
좋은 리모델링 사례도 많지만,
그렇지 않는 경우도 점점 많아지고 있는 지금!
주의하실 사항에 대하여 솔직하게 공유하고자 합니다.

* 상담신청관련 프로세스 안내
1. 영상 : https://youtu.be/LLBYzui6OGg
2. 신청서 : https://docs.google.com/forms/d/16T7fv-BA7jz19BeaQbDcsGs-v_EUq4yEO3B9YLinuVw/viewform?edit_requested=true
3. H.P : 010.4116.2487

- 신한금융플러스 보험대리점 (등록번호 : 2020078003)
- 생/손보협회 등록번호 : (20150288100016)
- (신한금융플러스-준법감시필-202111-058)
* 신한금융플러스보험대리점 유황준 설계사는 다수의 보험사와 계약 체결 및 대리, 중계하는 보험설계사입니다.
* 유황준 설계사는 보험회사로부터 계약 체결권을 부여 받지 아니한 금융판매 대리, 중개업자임을 알려 드립니다
* 유황준 설계사는 보험상품에 대해 충분히 설명할 의무가 있고 가입자는 충분한 설명을 받으시기 바랍니다.
* 보험료 중 일부를 금융투자 상품을 취득/처분하는데 사용하거나 그 밖의 방법으로 운용한 결과에 따라 보험금 또는 해약환급금에 손실이 발생할 수 있습니다.
* 계약 체결 전 상품 설명서 및 약관을 자세히 읽어 보시기 바랍니다.
* 상기 내용은 모집종사자의 개인의 의견이며 계약체결에 따른 이익 또는 손실은 계약자, 피보험자에게 귀속 됩니다.
เปิด