รายงานผลการวิเคราะห์วิดีโอ YOUTUBE

ลิงก์ YouTube ไม่ถูกต้อง
ไม่พบวิดีโอ
[타로] 올해가 가기 전 마지막 기회
타로묘묘
타로묘묘 1.81แสน ผู้ติดตาม 225 จำนวนรวมของวิดีโอ 36.95ล้าน ยอดวิวรวม 2021-10-16 เผยแพร่แล้วอัพเดทข้อมลเมื่อ 2021-11-26
ยอดวิว1.03แสน
อัตราการกดไลค์ 98.7%
จำนวนความคิดเห็น742
อัตราการดู 57.4%
ประสิทธิภาพที่ดี
มูลค่าวิดีโอโดยประมาณ ฿ 6.61หมื่น - ฿ 1.19แสน
อัตราการมีส่วนร่วมของผู้ติดตาม 12.38%
แฮชแท็กวิดีโอ
타로 운세 타로카드 연애운 솔로 솔로타로 재회 재회운 재회타로 연애조언 조언 속마음타로 고민 연애 타로. 타로 연애 짝사랑 타로 운세 타로 타로 운세 타로 매력 이별 타로 타로 솔로 썸 타로 타로 썸
คำแนะนำ
이 영상이 여러분에게 운명처럼 다가가길 바라신다면
구독과 좋아요💕🙏

🍀 올 한해를 보내시면서 그때는 기회였어라고 생각하신 순간이 있으셨나요?
우리 모두에게는 기회가 다가왔을텐데 내가 잡지 못하고 지나갔을 가능성이 있습니다
그것이 기회였다는것을 그당시 미리 알았더라면 놓치지 않았을텐데 아쉬운적도 많아요
앞으로 올해 남은 시간들에 여러분과 저 모두에게 그런 장면이 분명히 있을 것입니다
그래서 오늘은 2021년 올해 남은 마지막 기회를 타로카드로 살펴보려고 합니다

🌻 레슨 문의 주시는 분들 많아서 안내 드립니다!
현재 강의 제작 중이며 내년 시작될 즈음 오픈될 예정이에요
제 모든 노하우를 아낌없이 담도록 하겠습니다 :)

🌻 어플리케이션 "포스텔러" 에서도 묘묘타로를 만나보실 수 있습니다🙇‍♀️
https://forceteller.app.link/UsRAm21qbjb

🌻 인스타그램 tarot_myomyo
비즈니스 문의 [email protected]
(개인상담은 하고 있지 않습니다)

* 카드섞기 건너뛰고 싶은 분들은 댓글의 카드 선택 부분을 눌러주세요
카드 뽑는 장면 / 쌓여있는 카드 / 스톤 중에서 원하시는 방법으로 선택하시면 됩니다

* 2개 번호가 모두 마음에 들어오신다면 둘 다 참고하세요! 2개가 마음에 걸리는 이유가 있을거에요. 개인타로가 아니라 제너럴 리딩이다 보니 가능합니다

*스포 방지를 위해 내용 요약은 보이지 않게 엔터키를 많이 눌러서 써주세요

🔮카드번호 랜덤입니다🔮
00:00​​ 소개
04:06 카드선택
04:40​​​ 번호 공개

04:54 1번

19:38 2번

31:39 3번

45:52 4번

01:00:19 5번

여러분의 이야기는 제 리딩에 많은 영감을 줍니다. 여러분의 이야기를 댓글에 남겨주세요
어느 번호가 가장 많은지 번호만 남겨주셔도 좋아요😀
เปิด