รายงานผลการวิเคราะห์วิดีโอ YOUTUBE

ลิงก์ YouTube ไม่ถูกต้อง
ไม่พบวิดีโอ
🕋 Struggle to Touch Hajr e Aswad Black Stone Makkah Umrah and Hajj 2018 saudi arabia
MakkaH live
MakkaH live 2.89แสน ผู้ติดตาม 177 จำนวนรวมของวิดีโอ 39.14ล้าน ยอดวิวรวม 2018-09-04 เผยแพร่แล้วอัพเดทข้อมลเมื่อ --
ยอดวิว1.74ล้าน
อัตราการกดไลค์ 88.3%
จำนวนความคิดเห็น290
อัตราการดู 100%
ประสิทธิภาพดีมาก
มูลค่าวิดีโอโดยประมาณ ฿ 2.66แสน - ฿ 7.98แสน
อัตราการมีส่วนร่วมของผู้ติดตาม 0.53%
แฮชแท็กวิดีโอ
black stone saudi arabia black stone (tourist attraction) hajj 2018 hajj 2018 live makkah hajj makkah live makkah hajj 2018 makkah hajj live makkah hajj 2018 live
คำแนะนำ
🕋 Struggle to Touch Hajr e Aswad Black Stone Makkah Umrah and Hajj 2018 saudi arabia
Struggle to Touch Hajr e Aswad Black Stone Hajar Makkah Live UmrahThe Black Stone (or Hajarul Aswad, Arabic: الحجر الأسود‎ al-Ḥajar al-Aswad) is the eastern cornerstone of the Kaaba, located in the center of the Grand Mosque (Masjid Al Haram) in Makkah (Mecca), Saudi Arabia.
It was narrated that Ibn ‘Abbaas said: The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “The Black Stone came down from Paradise.”
(Narrated by al-Tirmidhi, 877; al-Nasaa’i, 2935. The hadeeth was classed as saheeh by al-Tirmidhi).
It was narrated that Ibn ‘Abbaas said: The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) said concerning the Stone: “By Allaah, Allaah will bring it forth on the Day of Resurrection, and it will have two eyes with which it will see and a tongue with which it will speak, and it will testify in favour of those who touched it in sincerity.”
Narrated by al-Tirmidhi, 961; Ibn Maajah, 2944
This hadeeth was classed as hasan by al-Tirmidhi, and as qawiy by al-Haafiz ibn Hajar in Fath al-Baari, 3/462
It was narrated that ‘Umar (may Allaah be pleased with him) came to the Black Stone and kissed it, then he said: “I know that you are only a stone which can neither bring benefit nor cause harm. Were it not that I had seen the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) kiss you, I would not have kissed you.”
(Narrated by al-Bukhaari, 1520; Muslim, 1720)
#makkah
#medina
#makkah live
เปิด