รายงานผลการวิเคราะห์วิดีโอ YOUTUBE

ลิงก์ YouTube ไม่ถูกต้อง
ไม่พบวิดีโอ
수퍼비의 Drop The Bit 1분만에 지원하는 방법! 질문은 댓글로! 쇼미10 끝나고 바로 열리는 영앤리치 레코드 랩 대회, 랩 배틀 지원 방법! #shorts
힙합의기본기
힙합의기본기 5970 ผู้ติดตาม 103 จำนวนรวมของวิดีโอ 7.74แสน ยอดวิวรวม 2021-11-30 เผยแพร่แล้วอัพเดทข้อมลเมื่อ 2022-01-02
ยอดวิว3208
อัตราการกดไลค์ 2.34%
จำนวนความคิดเห็น37
อัตราการดู 53.7%
ประสิทธิภาพที่ดี
มูลค่าวิดีโอโดยประมาณ ฿ 2036 - ฿ 3659
อัตราการมีส่วนร่วมของผู้ติดตาม 13.87%
แฮชแท็กวิดีโอ
수퍼비 슈퍼비 언에듀 언에듀케이티드키드 호미들 호미 영앤리치 영앤리치 랩 대회 랩대회 랩 배틀 drop the bit 드랍더비트 쇼미10 쇼미10 결승 쇼미10 파이널 쇼미10 우승자 랩 배우기 랩 대회 랩배틀 랩 하는 방법 랩 초보 랩 입문 랩 잘하는 방법 랩 잘하는 법 가사 쓰기 가사 쓰는 방법 랩 가사 쓰기 랩 레슨 랩 가사 쓰는 방법 힙합의기본기 shorts 한국 랩 랩 선생 랩 배우는
คำแนะนำ
#dropthebit #지원방법 #shorts

질문은 댓글로 달아주세용~

🔥드랍 더 비트🔥
래퍼, 인플루언서, 유튜버, 일반인 모두 참여 가능하구요~
예선이 끝나고 본선부터는 래퍼 참가자와 일반인 참가자가 팀을 이뤄 경쟁하게 됩니다!!

우승 상금 : 비트코인(BTC) ?개

참가자 지원 기간 : ~ 12월 17일(금)까지

[참가 방법]

1. Spit 어플리케이션 다운로드!

2. 2분 이내 참가자 지원 영상 Spit 어플리케이션에 업로드!

2. 고정 댓글에 있는 참가자 지원 양식 다운로드 및 작성 후 영앤리치 메일로 전송 (닉네임 기재 필수)

지원 메일 : [email protected]

[Spit 다운로드]
애플스토어 : https://url.kr/l5fdnp
구글스토어 : https://url.kr/ka371u

[참가자 지원 양식 링크 다운로드] 아래 클릭
https://drive.google.com/file/d/1ssC6X_1R5DB_Wamw4nCASw4JWZzxcp7s/view

우리 모두 파이팅!! :D
힙합의기본기~
SKRRRT

[SEO Test - 아래 내용은 무시하셔도 됩니다]
수퍼비, 언에듀, 언에듀케이티트키드, 슈퍼비, 영앤리치, 호미들, 딩고, 드랍더비트, Drop The Bit, 랩 대회, 랩 배틀, 랩 대회 지원 방법, 힙합의기본기, 랩 배우기, 랩 잘하는 방법, 힙합 배우기, 랩 초보, 가사 쓰는 방법, 가사 쓰기, 가사 쓰는 법 배우기, 플로우 배우기, 쇼미10, 쇼미10 결승
เปิด