รายงานผลการวิเคราะห์วิดีโอ YOUTUBE

ลิงก์ YouTube ไม่ถูกต้อง
ไม่พบวิดีโอ
코로나 백신 접종하고 일주일간은 이런건 하지 마세요!! ( 화이저, 모더나 백신 맞고 부루펜 복용해도 되나요? 급성 심근염, 심낭염 예방 목적 )
약사가 들려주는 약 이야기
약사가 들려주는 약 이야기 1.16ล้าน ผู้ติดตาม 477 จำนวนรวมของวิดีโอ 146.42ล้าน ยอดวิวรวม 2021-08-13 เผยแพร่แล้วอัพเดทข้อมลเมื่อ 2022-01-04
ยอดวิว5.7ล้าน
อัตราการกดไลค์ 100%
จำนวนความคิดเห็น6465
อัตราการดู 100%
ประสิทธิภาพดีมาก
มูลค่าวิดีโอโดยประมาณ ฿ 3.62ล้าน - ฿ 6.53ล้าน
อัตราการมีส่วนร่วมของผู้ติดตาม 2.17%
แฮชแท็กวิดีโอ
코로나백신 화이저 모더나 심근염 심낭염 타이레놀 부루펜 mRNA 유병률 CDC
คำแนะนำ
안녕하세요

약들약의 고약사 입니다

오늘 영상은

화이저 백신

모더나 백신 mRNA 코로나 백신을 접종 후에 발생하는

급성 심근염, 심낭염의 유병률에 대해서

조사를 한번 해봤습니다

얼마나 위험한건지?

정말 걱정 할정도로 발생하는 건지..

그리고

이런 심근염, 심낭염을 예방하기 위해서

아세트아미노펜 (타이레놀) 대신에

이부프로픈 (부루펜)을 복용해도 되는지..

제 생각을 정리해봤습니다 ^^


건강하시길 기원합니다

감사합니다.


인스타그램: http://www.instagram.com/yakstory119

밴드 : http://band.us/@yakstory119

카페 : http://cafe.naver.com/yakstory119상담 메일 : [email protected]

비지니스 메일 : [email protected]

** 본영상은 의학적인 내용을 다룰 수 있지만 꼭 주치의와 상의를 하시고
판단하세요! **

** 본 영상은 어떠한 광고나 대가성 정보가 포함되어 있지 않습니다 **


#코로나백신, #심근염, #심낭염,
เปิด