รายงานผลการวิเคราะห์วิดีโอ YOUTUBE

ลิงก์ YouTube ไม่ถูกต้อง
ไม่พบวิดีโอ
[롤토체스] 베이가3성에 6비전 섞었더니....1발에 1킬..?!?ㅣ6비전 베이가3성 전투장면
롤토체스 귀성수
롤토체스 귀성수 3.55หมื่น ผู้ติดตาม 855 จำนวนรวมของวิดีโอ 14.35ล้าน ยอดวิวรวม 2021-12-07 เผยแพร่แล้วอัพเดทข้อมลเมื่อ 2022-01-07
ยอดวิว3436
อัตราการกดไลค์ 100%
จำนวนความคิดเห็น9
อัตราการดู 9.7%
ประสิทธิภาพไม่ค่อยดี
มูลค่าวิดีโอโดยประมาณ ฿ 2164 - ฿ 3946
อัตราการมีส่วนร่วมของผู้ติดตาม 3.75%
แฮชแท็กวิดีโอ
롤토체스 레벨업 타이밍 롤토체스 리롤 타이밍 롤토체스 초보자 강의 롤체 1티어 롤토체스 챌린저 롤토체스 덱 롤토체스 빌드업 롤토체스 티어덱 롤토체스 꿀팁 롤토체스 용병 롤토체스 돌연변이 구루루 꼴픽이 마재 전쓰트 팔차선 고라파동 롤토체스 럭스 롤토체스 요들 롤토체스 초가스 롤토체스 요네 롤토체스 진 롤토체스 가렌 롤토체스 사미라 롤토체스 우르곳 롤토체스 리롤덱 롤토체스 패치 롤토체스 더블업 롤토체스 워윅 롤체 진 롤체 강의 롤토체스 카타 롤체 용병 롤체 덱 롤토체스 탈론 롤토체스 암살자 롤토체스 말자하 롤토체스 혁신가 롤토체스 트런들 롤토체스 도전자 롤토체스 갈리오 롤체 요네 롤토체스 박수갈리오 롤체 요들 정동글 롤체 롤토체스 리롤 암살자 롤토체스 리롤 탈론 롤토체스 리롤 카타 롤토체스 카타리나 덱 롤체 탈론 롤체 카타 tft
คำแนะนำ
여러분들의 구독+좋아요+댓글은 큰힘이 됩니다!!!
영상 내 궁금하신점은 시간대와 함께 댓글 달아주시면 정확한 답변 가능합니다!!!

모든덱의 운영법을 자세하게 다루는 귀성수 채널
보기만해도 점수가 오른다!!

기타 피드백 및 문의 : [email protected]

전략적팀전투 롤토체스 TFT 시즌6 정리

1코스트챔피언
가렌 그레이브즈 다리우스 뽀삐 신지드 이즈리얼 일라오이 직스 카밀 카사딘 케이틀린 트페 트위치

2코스트챔피언
룰루 바이 블리츠크랭크 스웨인 워윅 자이라 질리언 카타리나 코그모 퀸 탈론 트런들 트리스타나

3코스트챔피언
갱플랭크 레오나 리산드라 말자하 미스포츈 벡스 사미라 샤코 에코 자크 초가스 타릭 하이머딩거

4코스트챔피언
럭스 문도박사 브라움 사이온 세라핀 오리아나 요네 우르곳 잔나 진 피오라

5코스트챔피언
갈리오 빅토르 아칼리 유미 제이스 징크스 카이사 탐켄치

전체시너지
고물상 대식가 돌연변이 범죄조직 사교계 시계태엽 아카데미 요들 용병 자매 제국 집행자 포근 화학공학 강화술사 거신 경호대 난동꾼 도전자 변형술사 봉쇄자 비전마법사 쌍발총 암살자 저격수 학자 혁신가

최대시너지
6고물상 1대식가 5돌연변이 7범죄조직 3사교계 6시계태엽 8아카데미 6요들 7용병 2자매 5제국 4집행자 1포근 9화학공학 5강화술사 2거신 8경호대 8난동꾼 8도전자 1변형술사 5봉쇄자 8비전마법사 6쌍발총 6암살자 6저격수 6학자 7혁신가

재료아이템, 단일아이템
BF대검(비에프,대검) 곡궁 쇠사슬조끼(갑바) 음전자망토(조개) 쓸데없이큰지팡이(지팡이) 여신의눈물(여눈) 거인의허리띠(벨트) 연습용장갑(장갑) 뒤집개

완제아이템
죽음의검(죽검) 거인학살자(거학) 수호천사(가엔) 피바라기(피바) 마법공학총검(총검) 쇼진의창(쇼진) 지크의전령(지크) 무한의대검(인피) 고속연사포(고연포) 거인의결의(거결) 루난의허리케인(루난) 구인수의격노검(구인수) 스태틱의단검(스태틱) 즈롯차원문(즈롯) 최후의속삭임(라위) 덤불조끼(가갑) 가고일돌갑옷(가고일) 강철의솔라리펜던트(솔라리) 얼어붙은심장(얼심) 태양불꽃망토(태불망) 침묵의장막(침장) 용의발톱(용발) 이온충격기(이온) 힘의성배(성배) 서풍 수은 라바돈의죽음모자(라바돈,데켑) 대천사의지팡이(대천사) 모렐로노미콘(모렐로) 보석건틀릿(보건) 푸른파수꾼(블루) 구원 정의의손길(정손) 워모그의갑옷(워모그) 밴시의발톱(덫발) 도적의장갑(도장) 전략가의왕관(포오네)


#롤토체스 #tft #롤토체스강의 #전략적팀전투 #롤체
เปิด