รายงานผลการวิเคราะห์วิดีโอ YOUTUBE

ลิงก์ YouTube ไม่ถูกต้อง
ไม่พบวิดีโอ
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง กำแพง By together film โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
Yuttapoll
Yuttapoll 3.04หมื่น ผู้ติดตาม 2 จำนวนรวมของวิดีโอ 9.18ล้าน ยอดวิวรวม 2016-12-24 เผยแพร่แล้วอัพเดทข้อมลเมื่อ --
ยอดวิว5.74ล้าน
อัตราการกดไลค์ 0.41%
จำนวนความคิดเห็น569
อัตราการดู 100%
ประสิทธิภาพดีมาก
มูลค่าวิดีโอโดยประมาณ ฿ 5.85แสน - ฿ 1.46ล้าน
อัตราการมีส่วนร่วมของผู้ติดตาม 0.51%
แฮชแท็กวิดีโอ
คำแนะนำ
จัดทำขึ้นเพื่อใช้แข่งขันในงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่66 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี วันที่ 16 ธันวาคม 2559
ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง อันดับที่5
จัดทำโดย
น.ส.ปรียาภรณ์ นำเจริญสมบัติ
ด.ญ.กฤษติญาภรณ์ วุฒิยาสาร
ด.ญ.บุษยารินทร์ แก้วทอง
ด.ช.ศุภณัฐ เลี่ยมทอง
ด.ญ.นัทธมน มาตุลี
ครูทีป่รึกษา นายยุทธพล สะและหมัด นายทวีพล สารินทรานนท์
อำนวยการสร้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
เปิด