รายงานผลการวิเคราะห์วิดีโอ YOUTUBE

ลิงก์ YouTube ไม่ถูกต้อง
ไม่พบวิดีโอ
영맨vs올드맨 사회인야구팀 전국대회 결승전 하이라이트#사회인야구#야구전국대회#사회인야구전국대회
정릉선수촌
정릉선수촌 1.54หมื่น ผู้ติดตาม 300 จำนวนรวมของวิดีโอ 7.7ล้าน ยอดวิวรวม 2021-07-29 เผยแพร่แล้วอัพเดทข้อมลเมื่อ 2021-10-31
ยอดวิว2.89หมื่น
อัตราการกดไลค์ 95.4%
จำนวนความคิดเห็น114
อัตราการดู 100%
ประสิทธิภาพดีมาก
มูลค่าวิดีโอโดยประมาณ ฿ 1.84หมื่น - ฿ 3.31หมื่น
อัตราการมีส่วนร่วมของผู้ติดตาม 4.72%
แฮชแท็กวิดีโอ
baseball baseballdrill baseballskill pitcher pitchertraining pitcherskill pitcherdrill koreabaseball shotstop 사회인야구 야구레슨 정릉선수촌 야구레슨장 유격수 유격수더블플레이 투수 투수훈련 2루수 더블플레이 슬라이더 커브 투심 포심 체인지업 야달 야달티비 김정곤 엘리트야구 유소년야구 리틀야구 사이드암 내야펑고 외야펑고 포수훈련 battingdrill battingskill 티볼 타격슬로우모션 내야집중펑고 외야집중펑고 무료야외레슨 크낙새리그 임창용 박종훈 두산베어스 LG트윈스 한화이글스 언더핸드 너클볼 SGA 투수레슨 4seam fastball 2seam fastball slider curve ball 화성시장배 야구대회 화성시장기 야구대회 양구야구대회 HS밴더스 야구대회 사회인야구대회 야구대회 결승전 나인스타즈 짱베이스볼 티그리스 IC티그리스 양구자연중심배
คำแนะนำ
2021 제3회 양구자연중심배 전국사회인야구대회 결승전
그 흥미진진한 경기를 영상으로 바로 만나보세요

※각자의 수준에 맞는 리그에서 최선을 다해 즐겁게 하는게 사회인야구라 생각합니다
1,2부의 시각에서 4부경기를 폄하하거나 반대로 4부리거가 1,2부의 경험없이 경기문화에 대한 지나친 비평은 삼가 부탁드립니다

좋아요!! 구독!! 그리고 선플도 달아주세요

아... 그리고 팀에는 메인선수가 다 나올때가 있고 사정이 생겨 못나올때가 있고
잘했던 선수도 그 전날 술먹고 꼬알라 되서 경기에 임해서 잘 못하는 경우도 있고
한 부분이니 플레이 한부분만 보고 지나치게 평가하는 건 자제 부탁드립니다.

■영상촬영 신청하는법
최신영상 댓글에 팀소개글을 소개해주시면 여러사항들을 고려하여 재댓글
달아드리면 이메일로 팀원소개 등 간단히 다시 보내주시면 촬영이 진행됩니다
무엇보다도 재밌거나 매우 유익하거나 아니면 잘하거나 등등 뭔가 있어야 합니다^^
엘리트야구부, 사회인야구팀, 유소년 야구팀 등 구분없이 촬영가능
투수에 자신있는 분들은 따로 촬영도 나갈수 있습니다

■정릉선수촌베이스볼 아카데미
서울시 성북구 길음동 518-8 2층
문의 : 010-4555-0000
새로 이전한 레슨장은 2층건물에 2층과 옥상을 사용합니다
2층은 창문이 매우 많아 환기가 너무 잘되고
옥상은 층고 6m의 트러스트 구조물로 도심한복판에 이만한 높이에서
훈련할 수 있는 공간이 흔치않을 겁니다.
코로나 펜데믹이 앞으로도 장기적으로 지속되는 시기에
옥상레슨장은 야외에서 훈련하는 것과 똑같기에 안전하게 레슨을
받을수 있습니다.
많은 레슨신청 부탁드립니다

■리틀야구, 유소년야구, 초중고 엘리트 야구팀의 정식경기, 친선경기, 훈련 등 촬영 및 편집해 드립니다
또한 사회인야구팀 중에서 재밌거나 엄청 잘하거나 기타 등등 연락주시면 촬영 및 편집해드립니다

■ 최강SGA와 경기를 하고 싶은 팀은 아래 번호로 연락주세요
010-6542-1223
유튜브 촬영이 되어야 하고 강팀이던 약팀이던 최선을 다해주시길 기대합니다

■엘리트 개인레슨, 사회인야구 개인레슨, 그룹레슨, 팀레슨, 야외레슨은
Daun카페 정릉선수촌에서 신청해주시면 됩니다.
http://cafe.daum.net/qbaseball
문의:010-4555-0000

■게임영상, 개인영상 제작해드립니다
비지니스 문의, 무료야외레슨 등은 이메일로 신청부탁드립니다.
[email protected]om

※영상 하나를 제작하기 위해 세팅, 촬영, 편집 등 엄청난 노력이 들어갑니다
본 영상을 개인용으로 소장하거나 출처를 밝힌 개인적 업로드는 허용하나 영상을 재가공하여
각종사이트 조회수 또는 수익을 얻는데 사용하면 저작권법에 따라 법적 책임을 질 수 있습니다
เปิด